Tips om kalmte te bewaren

contactKalmte kan je leren; hierdoor ontwikkel je een heldere geest 

‘Kalm worden en kalm blijven’ betekent allereerst de 2 hoekstenen van kalmte ontdekken: geluk en onthechting. Plezier te hebben in wat we doen en in staat zijn om onze eigen situatie te overstijgen en in het hier en nu te verblijven. Als men zichzelf kan vergeten is men in staat om zichzelf te bestuderen en uit de historische dimensie te treden en gelukkig te zijn. We zijn dan in staat om afstand te nemen, boven onszelf uit te stijgen en panoramisch te bekijken wie we zijn, waar we mee bezig zijn en wat er zich om ons heen afspeelt, zodat we onze situatie ook kunnen verbeteren op sommige punten, die verbeterd moeten worden. Dan zijn we bezig in de ultieme dimensie: het hier en nu.

Men vergelijkt dit wel met een golf (de historische dimensie), die eigenlijk uit water (de ultieme dimensie) bestaat. 

Om in het hier en nu langere tijd te verblijven moeten we een cultuur van verveling kunnen aangaan; de eindeloze oceaan of leven op de toppen van de bergen voor langere tijd doet ons soms terug deinzen; alles begint dan met het stil leggen van onze actieve onrust; de rust nemen om stil te staan bij wat er aan de hand is. Dit kunnen we doen door te mediteren over ons leven.
We maken ons dan ‘los’ van ons werk, onze omgeving, onze gewoonten en onze verlangens. We staan veel meer open staan voor wat er in de realiteit om ons heen gebeurd. Daardoor is er meer wisselwerking met anderen en acceptatie van wie zij en wijzelf zijn en daardoor is er meer rust, plezier en kalmte in onze communicatie.

Voor een artikel over plezier verwijs ik naar de specifieke pagina over plezier. Voor een artikel over onthechting verwijs ik naar de specifieke pagina over onthechting. Wat hierna volgt is een algemene uiteenzetting over de grond of basis van kalmte, het pad naar kalmte en de vruchten, die we plukken van het echt kalm zijn.

 

Ook verwijs ik soms naar andere sites. Dit omdat er gelukkig veel sites zijn, die zich met dit onderwerp bezig ben. Kijk zo ook eens op bijvoorbeeld de site van het Rigpa meditatiecentrum:  www.rigpa.nl of  die van het European Zen Center (in Amsterdam) www.zen-deshimaru.nl/

De grond of basis van kalmte

Kalmte leren we door onszelf te bestuderen. Soms betekent dit plezier maken en een andere keer betekent dit je onthechten en jezelf vergeten. Als men gehecht is aan een zelfbeeld, dat gebaseerd is op wat we allemaal kunnen en op wat we allemaal bezitten, dan is men niet in staat om de banden met het dagelijks leven door te snijden. Dit is nodig om afstand te nemen en boven stress of onrust uit te stijgen.Men vergelijkt het wel met een vogel, die boven een landschap vliegt. De vogel heeft een geweldig panoramisch uitzicht en inzicht over wat er zich onder haar bevindt.

Een manier om die kalmte te bereiken is om te mediteren.
Maar er zijn veel verkeerde concepties over meditatie en er zijn ook veel mensen, die er eigenlijk geen beter of kalmer mens door worden. Dat komt omdat de richtlijnen over wat goede meditatie is vaak ontbreken.
Mediteren is eigenlijk iets, dat je elk moment van de dag kan overkomen als je de voorwaarden er voor schept. In feite doe je daarbij niets zelf, maar er overkomt je een kalmte, een innerlijke vrede. Je kunt er wel de voorwaarden voor scheppen. Alsof je een huis of stad inricht.

Meditatie kan je trainen door je te focussen tijdens meditatie op een object, zoals de ademhaling, een foto of een mantra (mantra: een woord, waar je in gelooft, steeds weer herhalen, zodat je jezelf vergeet). Bovendien is het aan te bevelen om van te voren een gebed op te zeggen om de juiste geest op te roepen. En ook als afsluiting is een gebed aan te bevelen om de verdiensten, die gepaard gaan met het mediteren, op te dragen aan al de levende wezens. Het gebed voor aanvang van het mediteren gaat als volgt:

‘Moge alle wezens geluk ervaren en de oorzaken van geluk ervaren; mogen ze vrij zijn van lijden en de oorzaken van lijden; mogen ze nooit gescheiden zijn van het grote geluk; mogen ze in de grote gelijkmoedigheid verblijven, die vrij is van gehechtheid en afkeer.’

Het gebed na de meditatie gaat als volgt: ‘Moge door de verdiensten hiervan (van deze meditatie) alle levende wezens de alwetende staat van verlichting bereiken en de vijand dwaling en begoocheling overwinnen. Mogen ze bevrijd worden uit deze oceaan van samsara (de draaikolk van verwarring) met zijn beukende golven van geboorte, ziekte, ouderdom en dood’.

Het gaat om de intentie van dit gebed. We moeten in dit leven rekening houden met anderen. Zorg dat je je hoofd kalm en koel houdt en ga niet alleen van je eigenbelang uit. Als voorbeeld kan je hier het vluchtelingenprobleem noemen. Veel mensen verliezen hun kalmte omdat ze bang zijn dat vluchtelingen hun baan innemen.

Door formeel te mediteren leren we dat we iets te geven hebben vanuit onze fundamentele goedheid.
En we leren ook de juiste geest op te roepen, te handhaven en er de vruchten van te plukken.
Naast het mediteren kunnen we een aantal tips volgen van hoe we het beste kunnen handelen en welke gedachten goed zijn om te overdenken. Dit laatste noemt men de vier gedachten, die de geest naar de dharma of leer van Boeddha doen keren.

Ook heel gewone dingen kunnen kalmte brengen, zoals naar een film of sauna gaan, naar muziek luisteren, een wandeling maken, etc.. Vaak wordt men dan kalm van het er even uit zijn.

Van echte, diepe kalmte spreekt men pas als men het heeft over de Grote Kalmte, Grote Gelijkmoedigheid, die een enorme Grote Vreugde geeft (in het sanskriet maha sukkha genaamd). Dan is men vrij geworden van hartstocht en agressie, van gehechtheid en afkeer. Daarvoor moet men wel bepaalde dingen kunnen opgeven. Men is dan in staat om zichzelf te vergeten en zich in te zetten voor het welzijn van anderen in het besef en inzicht dat we allen een geheel zijn.

Het pad naar kalmte

Er zijn veel aanwijzingen over het pad naar kalmte. Zo wordt het pad naar kalmte wel omschreven als het achtvoudige pad. Dit achtvoudige pad gaat vooral over juist en dat wil zeggen volledig handelen. Geen halfslachtigheid, maar je volledig ergens op richten met heel je aandacht. Mensen verliezen bovendien vaak snel hun kalmte en daarom is het belangrijk helder en oplettend te blijven.
Waar het voor de ene persoon een automatisme is om kalm te blijven, daar is het voor een ander bijna onmogelijk om dit op een natuurlijke manier te doen. Deze persoon moet dan tot in extremen gaan om zichzelf in balans te krijgen.
Alleen training van de geest helpt dan. En dit heeft dan te maken met het ontwikkelen van aandacht. Bijvoorbeeld door je volledig richten op het juiste levensonderhoud; niet twijfelend over belangrijke zaken te spreken; volledig te luisteren, je helemaal te richten op de zorg voor iemand of voor een groep mensen, etc. Bovendien probeer je je handelingen te verrichten zonder een spoor achter te laten van zelfvoldaanheid.

De vrucht van kalmteslapend kalm zijn

De vrucht van kalmte is een pure geest, die niet gestoord wordt door verwarring en emotionele gehechtheid. Door deze pure geest zijn de juiste inzichten mogelijk. Dit is wat in het gebed ter afsluiting van de meditatie ‘de alwetende staat van verlichting’ wordt genoemd.